Diese Katzen suchen ein Zuhause!

KASHA

BISCUIT

PEPPI

LADY

DONNA

ONYX

HIGOR/BAGIRA

SISSI

ELLA

SONY

PIZQUILLO

BABY

POLLY

PAUL

TOOTSIE

ANNI

SCHNECKERL

BALU

SANTA

SULTAN

LUCIA

XAVER

URMEL

NONNY

MIMI

MIA

SIMBA

TAMINA

JERRY

SMOKEY

SNOOPY

LINDA

ZORA

SASKIA

KASPER

LINUS

PICOZ

WALLACE

NOLAN

GATITO

MAPLE

BALTAZAR

SUKI

PINO

LUNA

FINI

ERMANA

SUDOKU

TOMMY

YUMIKO

BENA

HUBSI